Logo Smeg
Classic קו אסתטי | Smeg ISR

Classic - הקו האתסטי

מוצרים קומפקטיים וצורות נקיות יוצרים עיצוב מעודן וחיוני

.זהו הקו האסתטי הראשון אשר פותח בחברה בשיתוף פעולה עם האדריכל הנודע גווידו קאנאלי

.קו המוצרים מובדל בשל הביטוי העיצובי המיוחד שהוא נותן לנירוסטה

יכולתה של החברה להוציא את המירב מחומרי הגלם שבה היא בוחרת לעשות שימוש בולטת בקו אסתטי זה

הקו כולל תנורים, כיריים, מכונות קפה, מקררים וקולטי אדים, ונותן דגש

.לכפתורי הבקרה המעוצבים ולידיות התנורים בעלות העיצוב הנקי והמודרני

.בנוסף, המוצרים מפגינים רמת פונקציונליות וביצועים גבוהה במיוחד

לצפיה בכל מוצרי הקו האסתטי >