Logo Smeg

מדיניות ירוקה

שימור סביבתי בעדיפות עליונה

כבר לפני מספר שנים אימצה חברת סמג מדיניות ירוקה אשר שמה את ערכי שימור הסביבה בעדיפות עליונה לאורך כל פעילויות החברה ומטה חברת סמג באיטליה הפך בעצמו לסמל לגישתה הירוקה

החברה שמה דגש על האספקטים האקולוגיים שבעיצוב ויצור מוצרים ביתיים, כאשר העיקרון היא להגיע לביצועים המרביים של המוצרים תוך שמירה והקפדה על צריכת האנרגיה המינימלית האפשרית

המטה הירוק 

מטה חברת סמג באיטליה נחשב לאחד מן המבנים החדשניים באיטליה הודות לתכנון המתוחכם של צריכת האנרגיה במבנה

המבנה, אשר תוכנן על ידי האדריכל הידוע גווידו קאנאלי, אף זכה בפרס מיוחד באירוע ביו-ארכיטקטורה באיטליה ב-2007

המבנה הוצג באירועים בינלאומיים נוספים כדוגמא למצויינות אדריכלית איטליה

בתכנון המבנה הוקדשה תשומת לב מרבית גם לסביבתו ולאנשים המתגוררים בה, במקביל לחשיבה האקולוגית הסביבתית

המבנה תוכנן כמערכת אינטגרטיבית העושה שימוש מיטבי במשאבים הקיימים ומצוייד בטכנולוגיות האוטומטיות המתקדמות ביותר וכולל מערכות העושות שימוש במשאבים טבעיים לייצור חשמל

בתכנון המתחם התקבלה החלטה מודעת שלא לעבור אחוזי בניה של 30-33% באתר כולו בכדי לשמר את הסביבה הטבעית באזור. ולמעשה אף לשפר אותה, בעקבות שתילת 4000 עצים נוספים

עיצוב אחראי

כל מוצרי סמג: תנורים בנויים ומשולבים, מקררים ומקפיאים, כיריים ומדיחי כלים, מכונות כביסה ומייבשי כביסה, קולטי אדים ועוד, מעוצבים כולם תוך הקפדה רבה על שימור סביבתי

את הדגש הגדול ביותר שמה SMEG על בחירת חומרי הגלם לייצור מוצריה, כגון פלדה, זכוכית, אלומיניום ופליז, היכולים להיות ממוחזרים בקלות ליצירת מוצרים נוספים

בנוסף, מקפידה SMEG לעמוד בכל תקני האיחוד האירופי לגבי שימוש בחומרים מסוכנים

מיחזור

חברת סמג נצמדת לקריטריונים מוקפדים ביותר לגבי בחירת חומרי אריזה מתכלים למוצרים

החברה חשה מחוברת לנושאים האקולוגיים לאורך כל שנות פעילותה, והפחיתה משמעותית בשנים האחרונות את פליטת המזהמים בתהליכי הייצור שלה, ועל צריכת משאבים כמו מים, חשמל וחומרי אריזה

חברת סמג הטמיעה מערכת חדשנית אשר מפחיתה באופן ניכר את כמות הפסולת ואת רמת הזיהום שלה, והגדילה שימוש חוזר בעודפים של חומרי הגלם

עבורנו, אקולוגיה אינה רק ייצור מוצרים אשר אינם פוגעים בסביבה אלא גם הקפדה על כך שכל תהליך הייצור, האריזה וההפצה של מוצרינו לא יפגע ואף ישפר את הסטנדרטים הסביבתיים

מוצרים ירוקים

ביצועים גבוהים וצריכת אנרגיה נמוכה הם העקרונות המנחים את עיצוב וייצור מוצרי סמג: התנורים, המקררים, הכיריים, קולטי האדים ועוד

דגש מיוחד מושם על דירוג אנרגיה גבוה ככל האפשר למוצרים, המסייע לשמירה על הסביבה ומשפר את איכות החיים

לחנות האונליין