Logo Smeg

מדיניות ירוקה

שימור סביבתי בעדיפות עליונה

כבר לפני מספר שנים אימצה חברתנו מדיניות ירוקה

.השמה את ערכי שימור הסביבה בעדיפת עליונה לאורך כל פעילויות החברה

.למעשה, מטה החברה באיטליה הפך בעצמו לסמל לגישתה הירוקה שלנו

.אנו שמים דגש על האספקטים האקולוגיים שבעיצוב ויצור מוצרים ביתיים

הרעיון הוא להגיע לביצועים המירביים של המוצרים

.כדי שמירה והקפדה  על צריכת האנרגיה המינימלית האפשרית

המטה הירוק 

מטה החברה באיטליה נחשב לאחד מן המבנים

החדשניים ביותר באיטליה ובכלל

.הודות לתכנון המתחוכם של צריכת האנרגיה שלו

המבנה תוכנן על ידי האדריכל הנודע גווידו קאנאלי

וזכה בתחרות העיצוב הנחשבת

Modena Domotics Competition

שהתקיימה כחלק משבוע ה"ביו-ארכיטקטורה" שהתקיים באיטליה ב-2007

המבנה הוצג גם בתערוכת

13th International Architecture exhibition at the Venice Biennale 2012

כדוגמא למצויינות אדריכלית מתוצרת איטליה

המבנה, הכולל את משרדי המטה של החברה כמו גם את מפעליה

תוכנן בהתאמה למערכת אינטגרטיבית העושה שימוש מיטבי במגוון משאבים

.ומצוייד בטכנולוגיות האוטומטיות המתקדמות ביותר

.המבנה עושה שימוש במשאבים טבעיים לייצור חשמל, לצורך הגנה מירבית על הסביבה

התקבלה החלטה מודעת שלא לעבור אחוזי בניה של 30-33%  

בכדי לשמר את הסביבה הטבעית באזור

.ולמעשה אף לשפר אותה, בערבות שתילת 4000 עצים נוספים

החלטות אלו משפרות למעשה גם את חייהם של האנשים המתגוררים וחיים בסביבת המבנה

עיצוב אחראי

כל מוצרי החברה: תנורים, כיריים, מכונות קפה, תנורים משולבים

מדיחי כלים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, קולטי אדים, כיורים

.מקררים ומקפיאים, מעוצבים כולם תוך הקפדה על שימור סביבתי

הדגש הגדול ביותר ניתן לבחירת חומרי הגלם לייצור המוצרים

כגון פלדה, זכוכית, אלומיניום ופליז

.היכולים להיות ממוחזרים בקלות

בנוסף, החברה עומדת בכל התקנים האירופאים כגון

ROHS (Restriction of Hazardous Substances)

& REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances)

מיחזור

החברה נצמדת לקריטריונים מוקפדים ביותר לגבי בחירת חומרי אריזה מתכלים למוצרים

.בחירת ספקים העומדים גם הם בקריטריונים של שמירה על איכות הסביבה ועוד

 הנושאים האקולוגיים היו תמיד קרובים לליבה של החברה, אשר כבר לפני שנים הקפידה בחומרה

.על מידת הזיהום הנפלטת ממפעליה ועל רמת צריכת האנרגיה שלהם

 החברה הטמיעה מערכת לבקרת ומיחזור פסולת

אשר הביאה לירידה ניכרת בכמות הפסולת

ורמת הסיכון שלה, ועליה ברמת המיחזור והשימוש החוזר במשאבים

עבורנו, אקולוגיה אינה רק ייצור מוצרים אשר אינם פוגעים בסביבה

אלא גם הקפדה לכל אורך תהליך הייצור, האריזה וההפצה של מוצרינו, כערך עליון

מוצרים ירוקים

ביצועים גבוהים וצריכת אנרגיה נמוכה עומדים בבסיסם של

התנורים, הכיריים, מדיחי הכלים, מכונות הכביסה, מייבשי הכביסה

.קולטי האדים, המקררים, הכיורים ומכונות הקפה

דגש מיוחד ניתן על דירוג אנרגיה גבוה ככל האפשר הניתן למוצרים

.המאפשר שמירה מוגברת על הסביבה ושיפור איכות החיים