Logo Smeg

הטכנולוגיה

התיכנון

 המטבח הוא התגלמותם של כל שיקולי התיכנון והעיצוב, כגון

.הצורך בביצועים בלתי מתפשרים, הערכת הצרכים והפונקציות הנדרשות, האסתטיקה והדרישות הסביבתיות

לחנות האונליין

המעבדות המוסמכות שלנו משקיעות את מירב המשאבים בכדי ליצור פתרונות הנותנים מענה

.לצרכי החיים העכשוויים, ושואבים מניסיונה הכולל של החברה ומן הטכנולוגיה המתקדמת ביותר

.תכונות מהותיות כגון עמידות, בטיחות, גמישות ואטרקטיביות נמצאות בכל מוצרי החברה

מבדקי האיכות המוקפדים ביותר משמשים לכל אורך תהליך יצירת המוצרים, ומעידים על התחייבותה הטוטאלית של החברה

.לאמינות מוצריה

בנוסף, שומרת החברה על חיבור הדוק לצרכיהם של לקוחותיה: כל המוצרים הינם קלים להפעלה ולשימוש, ומשלבים 

.באופן מושלם בין המשאבים השונים, הודות לממשקים השונים בייצור המוצרים