Logo Smeg
Contemporary קו אסתטי | Smeg ISR

Contemporary - הקו האסתטי

פונקציונליות אלגנטית של קווים רכים ופינות מעוגלות

התנורים והכיריים החשמליים בקו אסתטי זה המייצגים בתוכם את סודות העיצוב האיטלקי

עירוב של יצירתיות, כישורי ייצור והתאמה לצורכי המשתמשים, 

הבאים לידי ביטוח בתוצאה יפהפיה

הקווים הרכים והפינות המעוגלות מתקיימים בהרמוניה מושלמת עם הפונקציונליות, הארגונומיות והפרקטיות של המוצרים, המביאים להתאמתם המושלמת בתוך הסידור הביתי הפנימילצפיה בכל מוצרי הקו האסתטי >