Logo Smeg
Cortina קו אסתטי | Smeg ISR

CORTINA קו אסתטי

Please only use this tool to share the page you are interested in. To ask a question or request information please use the relevant form on the contacts page.

CORTINA קו אסתטי

קו אסתטי זה פותח בשיתוף פעולה הדוק עם המעצב

Master Blacksmith Giancarlo Candeago

.וכולל חומרים מובחרים ותשומת לב מדוקדקת לפרטים

 העיצובים מושפעים ממסורת אומני הארטיזן, אשר לפני שנים רבות

.עבדו בברזל בהרי איטליה הצפוניים

.הקו כולל תנורים, כיריים וקולטי אדים, המזכירים בעיצובם את האלגנטיות שבעיצובי ברזל

בחירת החומרים המוקפדת והגימורים המבריקים תורמים לאפקט היוקרתי

.ובחירת הצבעים תורמת גם היא ליצירת הסגנון האל-זמני

הערך האמיתי של השליטה באומנות הארטיזן בא לידי ביטוי בתנורים

.בעלי פאנל הזכוכית, ובתצוגה הכפולה היפהפיה

קו אסתטי זה כולל גם כיריים וקולטי אדים, המשלימים את הקו האתסטי של התנורים

.ויוצרים ביחד מוקד של תשומת לב במרכזו של המטבח

לצפיה בכל מוצרי הקו האסתטי CORTINA >