Logo Smeg

הורדת חוברות הפעלה

איבדת את חוברת ההפעלה שלך? הורד אותה כאן

קוד המוצר מופיע על התווית שעל אריזת המוצר.

הקש את הקוד, בחר את השפה המועדפת עליך, והורד את חוברת ההפעלה למוצר שלך.