Logo Smeg

אמנת שירות

אמנת שירות

אמנת שירות –גולן ווסטליין

גולן ווסטליין חרתה על דגלה להעניק ללקוחותיה חוויות שירות אישית , איכותית ומבדלת

תוך הצגת נורמות שירות גבוהות הנשענות על ערכים ועקרונות של אמינות ,חדשנות ומקצועיות

אמנת שירות זו מבטאת את שאיפתנו להעניק לך חוויות שירות טובה ,יעילה ומקצועית

:לפיכך אנו מתחייבים לקיים את ערכי השירות שלנו

אנו מבינים כי לכל לקוח צרכים ייחודים לו ואנו נעשה כל מאמץ לזהות ולהבין נכונה

  את צרכיך ולהעניק לך שירות תוך התייחסות ממוקדת לבקשתך והתאמה לצרכיך

אנו רואים חשיבות רבה בהצדקת האמון שנתת בנו ולכן אנו פועלים למתן

פתרונות מקצועיים וטובים עבורך ברמת המומחיות בלתי מתפשרת ,במהימנות ובאדיבות

אנו פועלים מתוך הערכה רבה וכבוד לצרכיך ומתחייבים לנהוג

באדיבות , ביושרה ובהגינות כלפיך

אנו שואפים לספק לך מידע ענייני, ברור, מהימן ופשוט ככל שניתן בכל פנייה שלך

תוך טיפול מקיף ויסודי בפנייתך בכדי שתהנה מחוויות שירות נעימה ומועילה

 

 אנו נשמח בכל עת לענות על כל שאלה ובקשה

לנוחותך קיים באתר מידע אודות מוצרינו ושאלות בנושאים הקשורים למוצרי החברה

 

בברכה

מר יעקב בקשי

מנכ"ל גולן-ווסטליין