Logo Smeg

SMEG & EX VINIS

מצוינות איטלקית ללא גבולות

24/09/2013

שיתוף הפעולה 
Smeg &  Ex Vinis

נולד מתוך התשוקה להפיץ בעולם את ערכי היצירה האיטלקיתהמיזם נקרא

The Ex Vinis & Friends project

מושפע עמוקות מן

Carl Gelasius Gaetani d'Aragona

וזוכה לתמיכתה ועידודה של החברה

משרטט דרך העוברת בין האלפים הגבוהים בצפון איטליה ועד לאי סיציליה שבדרומה

ומספר את סיפורם של 23 יקבים מקומיים לאורכה של הדרך

מטרת המיזם היא לעורר את המודעות וההיכרות עם סוגי היינות השונים, תשוקתם של העוסקים בדבר, סיפוריהם והמסורות הקשורות לסוגי הענבים המשמשים לייצור היינות השונים

On the wine side signed by the Earl Gelasio Gaetani d'Aragona