Logo Smeg

SI2M7953D

SI2M7953D

מק"ט: 8017709258948

כיריים אינדוקציה מתקדמות
90 ס"מ, זכוכית שחורה

Maggiori informazioni למזער

5 אזורי אינדוקציה מלאים:


שמאלי קדמי: קוטר 210 מ"מ, 2.3kW - בוטסר 3.2kW

שמאלי אחורי: קוטר 210 מ"מ, 2.3kW - בוסטר 3.2kW

שני האזורים השמאליים ניתנים לשילוב לאזור אחד רב שימושי בקוטר 195/392 מ"מ

אזור מרכזי גדול: קוטר 180/280 מ"מ, 1.8/2.8kW - בוסטר 3.5/3.7kW

ימני אחורי: קוטר 210 מ"מ, 2.3kW - בוסטר 3.2kW

ימני קדמי: קוטר 210 מ"מ, 2.3kW - בוסטר 3.2kW

שני האזורים הימניים ניתנים לשילוב לאזור אחד רב שימושי בקוטר 195/392 מ"מ


מאוורר אוטומטי

בקרת מגע אינטואיטיבית מחליקה הצידה

אפשרות לעצירת הפעולה

5 מוקדי בוסטר עצמאיים

14 דרגות כוח, כולל הגדרות מהירות

טיימר לתחילת ולסיום הפעילות

התראה קולית בסיום הפעילות

מחוון חום עודף

זיהוי אוטומטי של כלי הבישול והתאמה למידתו

כיבוי אוטומטי במקרה של חום עודף או גלישת התבשיל

נעילת בטיחות מפני ילדים


אנרגיה נומינלית 7.35kW