Logo Smeg

מקפיאים עומדים

התרשמו ממגוון המקפיאים שלנו באולם התצוגה: שנקר 13 הרצליה פיתוח 077-2319624

כאשר יש צורך לאחסן בהקפאה כמות ניכרת של מזון, המקפיאים העומדים שלנו הם הפיתרון האידיאלי. כל הדגמים בעלי יכולת לשימור מיטבי של המזון המוקפא, דירוג אנרגיה גבוה.ואמינות גבוהה ביותר