Logo Smeg

מקפיאים עומדים

התרשמו ממגוון המקפיאים שלנו באולם התצוגה: שנקר 13 הרצליה פיתוח 077-2319624

כאשר יש צורך לאחסן בהקפאה כמות ניכרת של מזון, המקפיאים העומדים שלנו הם הפיתרון האידיאלי. כל הדגמים בעלי יכולת לשימור מיטבי של המזון המוקפא, דירוג אנרגיה גבוה.ואמינות גבוהה ביותר

לחנות האונליין