Logo Smeg

אתם שואלים - אנחנו עונים

אינפורמציה מועילה לשימוש במוצרינו השונים בדרך הטובה ביותר

שירות הלקוחות שלנו הכין רשימה של שאלות ותשובות נפוצות

בכדי לסייע לך לקבל תשובות בכל הנוגע למוצר שלך

לאינפורמציה נוספת, הקש על קטגוריית המוצר הרלוונטית